Värdar Internetcafé

Gunnar Djärv
Suppleant
Tel: 070-736 75 07
gunnar.djarv@gmail.com

Rolf Larsson
Sekreterare
Tel: 070-734 02 37
lao.43@telia.com

Claes Landin
Kurskordinator
Tel: 073-055 97 77
claeslandinsb1@gmail.com

Kenneth Andreason
Ordförande
Tel: 072-516 88 54
kenneth.andreason@gmail.com